Pages

Subscribe:

ပရဟိတအဖြ႔ဲေလးမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, 27 January 2012

စိတ္အာဟာရေလးမ်ား...ေမြးေန႔တေန႔သည္ ေနကို တစ္ပါတ္ ပတ္သည္႔ ခရီးစဥ္ ၃၆၅ ရက္၏ ပထမဆံုးေန႔ တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ေလးမွာ သင္႔အား ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ။
A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip.
 1. သင္၏ ေမြးေန႔ဆိုသည္မွာ ေလာကၾကီးအတြက္ သင္ ေပးလိုက္သည္႔ အခ်ိန္လက္ေဆာင္ ပင္ျဖစ္သည္။
  Your birthday is a special time to celebrate the gift of 'you' to the world.
   
   
 1. ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ေမြးေန႔မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေတာင္ပံႀကီးထဲမွ အေမႊးေတာင္ေလးမ်ား ျဖစ္သည္။
  Our birthdays are feathers in the broad wing of time.


 1. ကိတ္မုန္႔ဖိုးထက္ ဖေယာင္းတိုင္ ဖိုးက ပိုကုန္ၿပီဆိုလွ်င္ သင္ အိုလာၿပီဆိုတာကို သိေတာ႔။
  You know you are getting old when the candles cost more than the cake. (Bob Hope)


 1. သင္ပိုအိုလာျခင္း မဟုတ္။ သင္ပိုေတာ္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။
  You're not getting older, you're getting better.
 1. အစဥ္နုပိ်ဳေနျခင္း၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ = ရိုးရိုးက်င့္၊ ျဖည္းျဖည္းစား၊ အသက္ကို လိမ္ညာေျပာ။
  The secret to staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age. (Lucille Ball)
 1. မည့္သည့္ ပညာရိွ တဦးတေယာက္ကမွ အသက္ပိုမငယ္ခ်င္ၾက။
  No wise man ever wished to be younger. (Jonathan Swift)
 1. အသက္ ၄၀ ဆိုတာ လူငယ္ဘဝရဲ့ႀကီးရင့္ခ်ိန္။ အသက္ ၅၀ ဆိုတာ လူႀကီးဘဝရဲ့ နုပ်ိဳခ်ိန္။
  Forty is the old age of youth, fifty is the youth of old age. (Hosea Ballou)

 1. အသက္အရြယ္ဆိုသည္မွာ သင္ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုး ရိွသလဲဆိုသည္ကို တိုင္းတာ ဆံုးျဖတ္သည္႔ အရာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
  Age is how we determine how valuable you are. (Jane Elliot)
 1. အသက္ႀကီးေလ အဖိုးတန္ေလပါပဲ။
  Old is gold.
 1. အသက္အရြယ္ဆိုသည္မွာ ရင္က်င့္မႈ႕အတြက္ ေပးဆပ္လိုက္ရသည္႔ အလြန္တန္ဖိုးႀကီးသည္႔ အရာပင္ ျဖစ္သည္။
  Age is a very high price to pay for maturity. (Tom Stoppard)
 1. လူႀကီးမ်ားသည္ ယံုလြန္းၾက၏၊ လူလတ္တို႔သည္ အရာရာကို သံသယျဖစ္တတ္ၾက၏၊ လူငယ္မ်ားက အရာရာကို ပိုသိျမင္တတ္ၾက၏။
  The old believe everything; the middle aged suspect everything: the young know everything.(Oscar Wilde)
 1. လူႀကီးတို႔သည္ စဥ္းစားၾက၏။ လူငယ္မ်ားသည္ စြန္.စားၾက၏။
  Age considers; youth ventures. (Rabindranath Tagore)
 1. ရင္႔က်က္မႈ႕ ဆိုသည္မွာ သင္ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည္႔ အေတြ႔အႀကံဳႏွင္႔ ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမွ ဘာေတြ သင္ယူရရိွခဲ႔တယ္ဆိုတာေတြနွင္႔ သက္ဆိုင္သည္။ ေမြးေန႔ဘယ္နွစ္ၾကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီးျပီ ဆိုတာနဲ.ေတာ႔ အနည္းငယ္ေလာက္သာ သက္ဆိုင္သည္။
  Maturity has more to do with what types of experiences you've had, and what you've learned from them, and less to do with how many birthdays you've celebrated.
 1. အမွန္တကယ္ လိမ္မာပါးနပ္သည္႔ ေယာကၤ်ားတေယာက္ သည္ အမိ်ဳးသမီးဦး၏ ေမြးေန.ကို အစဥ္ သတိရေနတတ္ၿပီး သူမ ၏ အသက္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားတတ္သူျဖစ္သည္။
  A diplomat is a man who always remembers a woman's birthday but never remembers her age. (Robert Frost)
 1. သင္မေျပာင္းနိုင္သည္႔ အတိတ္ကို ေမ႔လိုက္ပါ။
  သင္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔မရနုိင္သည္႔ နာဂါတ္ကိုလည္း ေမ႔လိုက္ပါ။
  "Forget about the past, you can't change it.
  Forget about the future, you can't predict it.
 1. ဒီေန႔ဆိုတာ မေန႔တုန္းက သင္စိုးရိမ္ေနခဲ့တဲ့ မနက္ဖန္ဆိုတာပဲ။
  Today is the yesterday you worried about tomorrow.
 1. အသက္အရြယ္ ရလာသည္႔ လူတေယာက္အတြက္ တျခားအရာေတြထက္ အေရးႀကီးသည္မွာ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ ေငြေၾကးျဖစ္သည္။
  After you're older, two things are possibly more important than any others: health and money.
  (Helen Gurley Brown)

 1. မည္သည့္အသက္အရြယ္ျဖစ္ေစ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းမရိွေတာ့သည္႔ သူတစ္ယာက္သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္သြားၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူေနသူတိုင္းမွာ ႏုပိ်ဳေနၾကသည္။ ဘဝမွာ အေရးၾကီးဆံုးက စိတ္ နုပ်ိဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားဖို.ပါပဲ။
  Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. (Henry Ford)

 1. မည္သူမွ် ကိန္းဂဏာန္းေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရံုသက္သက္ အသက္ရွင္ၾကီးျပင္းလာၾကျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ရင္း ႀကီးျပင္းလာၾကတာပါ။ ခုနွစ္ သကၠရာဇ္ တို႔သည္ အေရျပားမ်ားကို ရံႈတြေစသည္။ ဤသို႔ပင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈ႕မ်ားကို စြန္႕လႊတ္ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ စိတ္မ်ားကို ရြႈံ႕တြေစသည္။
  Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. (Samuel Ullman)

 1. အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈ. ( သို.မဟုတ္) ဇရာ ဆိုသည္မွ ေရွာင္လႊဲလို.မရေပ။ သို႔ေသာ္ ရင့္က်က္မႈ.ဆိုသည္ကို သင္ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။
  Growing old is mandatory; growing up is optional. (Chili Davis)

 1. ကၽြနု္ပ္ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာခ်ိန္တြင္ လူေတြ ဘာေျပာတယ္ဆိုတာ ထက္ သူတို. ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာကိုပဲ ပိုအေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ေတာ႔၏
  As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do. (Andrew Carnegie)

 1. ဇရာဆိုသည္မွာ အေျခအေနေပၚမွာ ထားရိွသည္႔ စိတ္ျဖစ္တည္မႈ႔ျဖစ္သည္။
  Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. (Mark Twain)

 1. ကၽြနု္ပ္ ဘယ္ေတာ့မွ အိုသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ုပ္အတြက္ေတာ့ အိုမင္းရင့္ေရာ္ခ်ိန္ဆိုတာ ကၽြနု္ပ္အသက္ထက္ အၿမဲတမ္း ၁၅ ႏွစ္ႀကီးေနလို႔ပါပဲ။
  I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am. (Francis Bacon)

 1. အိုမင္းရင့္ေရာ္လာခ်ိန္တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနနိုင္ျခင္းသည္ လူငယ္ဘဝကို ေကာင္းေကာင္း (အကိ်ဳးရိွရိွ) အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း၏ ရလာဒ္ျဖစ္သည္။
  A comfortable old age is the reward of a well-spent youth. (Maurice Chevalier)

 1. ေမြးေန႔ ႏွစ္တရာတိုင္ပါေစ။ သင္ ေနာက္ဆံုးၾကားရမည္႔ အသံက ကၽြန္ုပ္၏အသံျဖစ္ပါရေစ။
  May you live to be 100 and may the last voice you hear be mine. (Frank Sinatra)

0 comments:

Post a Comment

အားေပးသြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ....