Pages

Subscribe:

ပရဟိတအဖြ႔ဲေလးမွာ ပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Saturday, 5 November 2011

သိစရာေတြးစရာေလးေတြ(ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)

1.You will receive a body.You may like it or hate it but it will be yours
for the entire period this time around.
သင္ဟာခႏၶာတစ္ခုကိုရမယ္။အဲဒီခႏၶာကိုယ္ကို သင္ၾကိဳက္ခ်င္လည္းၾကိဳက္မယ္။မုန္းခ်င္လည္းမုန္းမယ္။
ဒါေပမယ့္ဒီဘ၀အတြက္ေတာ့ ဒီခႏၶာကိုယ္ဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္ပဲ။


2.You will learn lessons.You are enrolled in a full time informal school called
life.Each day in this school you will have the oppotunity to learn lessons.
You may like the lessons or think them irrelevant or stupid.
ေရာက္သြားတဲ့ဘ၀မွာသင္ဟာ၊သင္ခန္းစာေတြအမ်ားၾကီးဆည္းပူးရလိမ့္မယ္။ဘ၀လို.ေခၚတဲ့သင္ရိုးသတ္မွတ္
ခ်က္မရွိတဲ့၊အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းၾကီးမွာ၊သင့္ကိုစာရင္းသြင္းထားျပီ။ဒီေက်ာင္းမွာေန.စဥ္ပဲသင့္ဘ၀အတြက္၊သင္
ခန္းစာေတြဆည္းပူးခြင့္ရလိမ့္မယ္။ဒီသင္ခန္းစာေတြကို၊သင္သေဘာက်ခ်င္လည္းက်မယ္။အေရးမပါဘူးလို.
ထင္ခ်င္လည္းထင္မယ္။အဓိပၸါယ္မရွိဘူးလို.ထင္ခ်င္လည္းထင္မယ္။

3.There are no mistakes,only lessons.Growth is a process of trail and orror,
experimantation.The failed experiments are as much a part of the process
as the experiments that ultimately works.
အမွားမရွိပါဘူး။သင္ခန္းစာေတြခ်ည္းပါပဲ။လုပ္ၾကည့္ရင္းမွားမွန္းသိရင္း၊ျပင္လိုက္ရင္းနဲ.ပဲ၊ဥာဏ္ပညာၾကီး
တဲ့သူျဖစ္လာတာပဲ။မေအာင္ျမင္တဲ့စမ္းသပ္မွဳဟာ၊ေအာင္ျမင္တဲ့စမ္းသပ္မွဳလိုပဲ၊အသိဥာဏ္ၾကီးပြားမွဳကို
အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

4.A lesson is repeated until learned.A lesson will be presented to your in various forms
until you have learned it.When you have learned it you can then go on to the next
lesson.
သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုမေက်ညက္ရင္၊အဲဒီသင္ခန္းစာပဲထပ္ေတြ.ရမယ္။သင္ခန္းစာမရမခ်င္းဒီသင္ခန္းစာရမယ့္
အေျခအေနကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ.ထပ္ေတြ.ရမယ္။သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သြားျပီ။သေဘာေပါက္
သြားျပီဆိုရင္၊ေနာက္သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုတက္ရျပီ။

5.Learning lessons does not end.There is no part of life alive there are lessons to be
learned.
ပညာသင္တာဟာအဆံုးမရွိဘူး။ဘ၀မွာသင္ခန္းစာယူစရာမရွိတဲ့အခ်ိန္အခါ၊အသက္အရြယ္၊အပိုင္းအျခား
ဆိုတာမရွိပါဘူး။အသက္ရွင္ေနရင္၊သင္ခန္းစာယူစရာေတြရွိေနေသးတာပဲ။

6.'There' is no better than 'here'.When your 'there' has become a 'here' you will simply
obtaion another 'there' that will again look better than 'here'.
ဟိုေနရာဟာ၊ဒီေနရာထက္ပိုမေကာင္းဘူး။(အနာဂတ္ဟာပစၥဳပၸန္ထက္၊ပိုမေကာင္းဘူး)သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့
အနာဂတ္ဟာ၊ပစၥဳပၸန္ျဖစ္လာတဲ့အခါ၊သင့္မွာအဲဒီပစၥဳပၸန္ထက္၊ပိုေကာင္းတယ္လို.ထင္ရတဲ့၊ေနာက္ထပ္အနာ
ဂတ္တစ္ခုရဦးမွာပဲ။

7.Others are merely mirrors of you.You cannot love or hate something about another
person unless it reflects to you something you love or hate in yourself.
သူတစ္ပါးဟာသင့္ရဲ့မွန္ေတြပါပဲ။ကိုယ့္မွာရွိေနတဲ့ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ၊မုန္းစရာေကာင္းတဲ့အခ်က္
ေတြကိုကိုေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္မွဳမပါပဲနဲ.၊သူတစ္ပါးကိုခ်စ္လို.မုန္းလို.မရဘူး။

8.What you make of your life up to you.You have all the tools and resources you need.
What you do with them is up to you.The choice is yours.
သင့္ဘ၀ကိုသင္ဘယ္လိုလုပ္တယ္ဆိုတာ၊သင့္အေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။သင့္မွာလိုအပ္တဲ့လက္နက္ကိရိယာ
နဲ.ပစၥည္းေတြရွိေနပါတယ္။အရည္အခ်င္းေတြရွိေနပါတယ္။အဲဒီလက္နက္ကိရိယာနဲ.ပစၥည္းေတြ၊အရည္အခ်င္း
ေတြကိုသင္ဘယ္လိုအသံုးျပဳသလဲဆိုတာ၊သင့္ေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။သင္ၾကိဳက္တာေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။

9.Your answers lie inside you.The answers to your life 's questions lie inside you.
All you need to do is look,listen and trust.
သင့္အတြက္အေျဖဟာ၊သင့္စိတ္အတြင္းထဲမွာရွိတယ္။သင့္ဘ၀နဲ.ပတ္သတ္တဲ့ေမးခြန္းေတြရဲ့အေျဖဟာသင့္
အတြင္းမွာပဲရွိပါတယ္။လုပ္ဖို.လိုတာကေတာ့ဥာဏ္နဲ.ၾကည့္ဖို.၊နားေထာင္ဖို.နဲ.ယံုၾကည္မွဳရွိဖို.ပါပဲ။

10.You will forget this.
ခုလိုမွာလိုက္တာကိုသင္ေမ့သြားလိမ့္မယ္။

http://peaceforburma.blogspot.com

1 comments:

အားေပးသြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ....